lördag 17 maj 2014

Ett biskopsbrev om klimatet

Ett biskopsbrev om klimatet
Biskopsmötet
Svenska kyrkan
2014
100 sidor

Biskoparna har skrivit ett brev om klimatet. Lagom till valet och de ska försöka påverka alla politikerna att lyfta just klimatfrågan.

Boken, som är 100 sidor, består av sex kapitel.
1. Vad vet vi?
2. Hur blev det så här?
3. Saklighet, hot och hopp
4. Jorden, hoppet och framtiden - hur kan vi tro?
5. Vad gör vi nu? Vägval framåt
6. Uppmaningar

Med hjälp av forskning och vetenskap samt teologi och bibeln så lägger biskoparna fram sin oro för klimatet och framtiden.

Klimatfrågor reser rättvisefrågor säger biskoparna och fortsätter "Inte minst viktigt är barnperspektivet; håller vår generation på att vältra över kostnaderna för jordens framtid på våra barn och barnbarn?"

I kapitlet Uppmaningar ger biskoparna, baserat på det som de sagt tidigare, uppmaningar
  • till Svenska kyrkans församlingar, stift och nationella nivå
  • till alla människor i Sverige
  • till svenska beslutsförfattare och myndigheter
  • till företag och organisationer
  • till alla medlemsstater i United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) samt andra releanta internationella beslutsfattare och organisationer
  • till kyrkoledare i hela världen
Här kan du läsa hela biskopsbrevet:
Jag tycker att det var ett ganska lättläst och väldigt viktigt biskopsbrev. Biskoparna ryggar inte undan för de problem som de ser. De förankrar i bibeln och försöker lyfta diskussioner och ger underlag för lösningar.

Seglora smedja: Biskopsbrev utmanar poltikerna>>
BloggarDag: Ett fint brev>>

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar