måndag 27 september 2010

Finns inte på kartan


Finns inte på kartan

Carin Hjulström
Forum förlag

311 sidor

Boken handlar om en ung tjej som får sin första riktiga praktikplats som journalist. Istället för att hamna i stan och få en central plats hamnar hon i Burseryd, i mörkaste Småland. Fullständig ridå!

Vi får följa med under journalistpraktiken och mötet med människorna i den lilla byn och på lokala tidningen.

En feelgood - roman som är lättsam läsning. Jag kan verkligen rekommendera den.

söndag 19 september 2010

Scotland Street 44


Scotland Street 44
Alexander McCall Smith
Damm förlag AB

337 sidor

Scotland Street 44 handlar om ett hus i Edinburgh och vi får följa de olika familjerna och personerna som bor i huset. Några av dessa öden blir sammanvävda, andra får vi följa och de utvecklas genom andra personer som kommer till huset.

Boken är, precis som McCalls andra böcker, en mycket lättsam och mysig bok, där jag på ett enkelt sätt får följa med i dessa människors liv. Det här är en perfekt bok när man vill läsa något som inte kräver mycket av mig som läsare.

Jag kan rekommendera när du vill ha enkel kvällslektyr eller reselektyr.

lördag 4 september 2010

Längta efter liv


Längta efter liv
Församlingsväxt i Svenska kyrkan
Fredrik Modéus
Verbum

Längta efter liv är en bok som tar oss med till olika församlingar, i alla tretton stift, som växer. Församlingar där det kommer människor som söker, som vill vara med och höra mer om Jesus, församlingar som har satsat på olika sätt.

Det som är underbart är att dessa församlingar inte på något sätt är lika. Det är väldigt olika församlingar på många sätt. Man firar olika typer av gudstjänster, man har lagt upp arbetet olika, man har lagt tyngdpunkten på olika ställen. Men - gemensamt för dessa Svenska kyrkans församlingar är att de växer.

Vad är det då som är gemensamt? Jo, för att nämna något, det finns en stark längtan efter liv, en Gudslängtan, som man vill dela med sig. Rent praktiskt är det så att man i dessa församlingar firar gudstjänst oerhört regelbundet, ofta flera gånger i veckan. Och när man firar gudstjänst så gör man det så att människor känner igen sig, det vill säga, de olika församlingarna är olika, men i den enskilda församlingen är det alltid lika. Samma tid, samma upplägg, samma mål.

Modéus har tittat på en mängd olika församlingar, trettiofem olika församlingar i de tretton olika stiften. Det är ingen vetenskaplig undersökning. Det är bara ett nedslag på platser där det fungerar.

Modéus talar om Förväntan, Tilltal, Mångfald, Delande, Överlåtelse, Barn, Delaktighet, Igenkännande, Kvalitet, Tystnad, Relation, Hunger, Välsignelse och Fortsättning.

Vi får kort veta hur det fungerar i de olika församlingarna, får med hjälp av olika intervjuer med anställda och förtroendevalda samt frivilliga veta hur hur man satsat i de olika församlingarna. Hur just de har lagt upp sitt arbete.

Denna bok tror jag är en utmärkt bok att läsa i församlingen, i kyrkorådet och få inspiration. Och sedan för att ha som grund för hur just vi, i vår församling, skall hitta vårt tilltal de dem som bor i vår församlings närhet. Hur vi skall hitta kärnan så att fler känner Längtan efter liv.

Fredrik Modéus är präst i Svenska kyrkan och forskar just nu inom fältet församlingsväxt och ecklesiologi.

Den stora berättelsen


Den stora berättelsen
Dag Sandahl
Församlingsförlaget

292 sidor

Nu vet jag att flera säkert lägger av att läsa - eftersom det är Dag Sandahl som har skrivit den här boken. Till er vill jag bara säga - gör inte det. Den här boken är väl värd att läsa och jag skall försöka berätta varför.

Den stora berättelsen är en visionsbok, så skriver Sandahl själv i förordet. Den är tänkt att samtal om och det kan jag verkligen stryka under på. Den här boken går verkligen att samtala om.

Boken är uppbyggd med ett kapitel från Sandahl - sedan har olika präster fått skriva respons på det kapitlet, från sin egen horisont. Detta gör boken till en mycket spännande samtalbok, för vi får genast ofta två olika syn på det som Sandahl tar upp i kapitlet. Det handlar om Svenska kyrkan och den stora berättelsen och hur vi som kyrka skall kunna föra den vidare.

Sandahl pekar på olika vägar kyrkan kan gå, ger konkreta exempel, berättar från sin egen erfarenhet, gör analyser vad som har hänt i utlandet - allt berättat på ett lättläst och målande sätt. De olika respondenterna lämnar sina synpunkter, håller med i bland, utvecklar, säger emot ibland och förklarar.

Det här gör att boken är en utmärkt bok i en samtalsgrupp, ett kyrkoråd, bland vänner och bekanta, för den hjälper oss att fundera och tänka vad vi själva tycker, vill och önskar med Svenska kyrkan. (Den fungerar också som bok att läsa själv - men jag skulle gärna sitta med i en samtalsgrupp som diskuterade boken!)

Dag Sandahl är präst i Svenska kyrkan, författare och forskare. Doktorerade 1987 med avhandlingen Folk och kyrka. Debatten i Svenska kyrkan om socialetiska delegationen och dess evangelisationsmodell 1952-1972