fredag 29 november 2013

Andaktsbok

AndaktsbokAndaktsbok
Anders Wejryd
Verbum
2013
302 sidor

Ärkebiskop Anders Wejryd har använt en del av sitt sista år som biskop att skrivit en andaktsbok. Boken ger för varje dag små kommentarer och psalmhänvisningar för att stödja den dagliga andakten.

På söndagen är det en längre utläggning som bygger på texterna i kyrkoåret. Texterna under veckan är också hämtade från den aktuella söndagen. Alla årgångens texter är använda.

Jag har inte läst hela boken, men tycker att det jag har läst är tilltalande och mycket användbart. Texterna är inte för långa. Det finns bibelhänvisningar om man vill fördjupa sig mer. Förslag på psalmer att sjunga.

Boken är lila (biskopsfärg) och vackert layoutad.

Jag tycker att det var en bra och användbar andaktsbok!

(Noterar dock att jag tycker det är pinsamt att Verbum har en så kort författarpresentation om ärkebiskopen. Och att en av de få meriter som tas fram är att han vigt kronprinsessan och döpt prinsessan Estelle!)

Pressmeddelande: Ärkebiskopen ger ut en andaktsbok för årets alla dagar>>
Så här står det i pressmeddelandet:
Ärkebiskop Anders Wejryd har inför sitt sista år som ärkebiskop skrivit en andaktsbok för årets alla dagar. Boken är kyrkoårsanknuten och startar vid första advent. ”Låt oss följas åt en sträcka på tidens väg med kyrkoårets hjul som både för oss framåt och sätter avtryck”, skriver ärkebiskop Anders i bokens inledning.
Varje vecka inleds med en text inför helgen, utifrån söndagens tema i kyrkoåret, följd av en kort reflekterande text till varje dag med utgångspunkt i ett bibelord och en psalmvers.
Anders Wejryd skriver i inledningen att han som tonåring tyckte att kyrkoåret var en tvångströja, och diskuterade det med sin far som var präst. Vore det inte bättre att välja bibelord utifrån veckans händelser för att predikan skulle bli verkligt aktuell?
– Men han sa att det skulle bli en tunn soppa då, och alltför lätt att prästen fastnar i egna favorittexter – hur bra skulle det bli?
Idag ser ärkebiskop Anders kyrkoåret som en andlig kostcirkel, som ger både det man tycker om och det man behöver, som man kanske inte har smakat förut.
– Många av oss ber våra kända böner och lägger till särskilda bönepunkter, men vi fastnar ofta i vårt eget. Ibland ger någon annans kommentarer min egen andakt mer innehåll. Jag hoppas att mina tankar i andaktsboken ska kunna bli till nytta för läsarens tankar – och böner.
Andaktsboken har tre delar:
Till dig – som präglas av julen, då Gud kommer till oss och gör sig beroende av människor.
För dig – som präglas av Kristi lidande och uppståndelse.
Med dig – som präglas av trefaldighetstidens långa växande och vandring tillsammans med Gud.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar