söndag 3 juni 2018

Binas historia

Binas historia
Maja Lunde
Natur & Kultur
2015

Romanen handlar om bin och utspelar sig i tre tidsåldrar.

1852 i England där William, en deprimerad biolog med stor familj, försöker sig på att bygga en ny sorts bikupa, för att sörja för familjen och framför allt sonens framtid.

2007 i USA där George är biodlare och kämpar mot ekonomin och den plötsliga bidöd som drabbar hans kollegor och till slut även honom.

2098 i Kina där Tao slavarbetar som pollinerare, eftersom det inte finns några bin längre.

Vi följer dessa tre olika historier, som på olika sätt tar oss genom binas historia. Forskning, framtid, drömmar, verklighet, arbete och vedermödor. På olika sätt är de påverkade av historien och påverkar också själva framtiden.

Maja Lunde lyfter en verklighet och ett scenario som är reellt. Detta är en bok som vi har läst i den bokcirkel där jag är med. Flera i bokcirkeln var inte medvetna om bidöden, som finns och är dokumentrad. Insekter, gifter i naturen, bekämpningsmedel och naturkatastrofer - allt detta påverkar människan och det lyfter Maja Lunde upp i sin bok.

Den var spännande och kapitlen var korta - ibland nästan för korta. Det växlade mellan de tre olika historierna och bildade en väv av information och spänning.

Jag kan verkligen rekommendera den här boken för läsning.

(Jag ser att Maja Lunde har givit ut en ny bok som heter Blå och som lyfter problemen med haven och vattnet och att hon planerar ytterligare två böcker.)Inga kommentarer:

Skicka en kommentar