lördag 13 december 2014

Kärleken fördriver rädslan…fortfarande

Kärleken fördriver rädslan…fortfarande 
Tuulikki Koivunen Bylund
Herdabrev, Härnösands stift
2014
22 sidor

Biskop Tuulikki från Härnösands stift går i pension och skriver här en öppenhjärtlig uppföljning på sitt herdasbrev som kom när hon började sin biskopsgärning. Läs om hennes första biskopsbrev här>>

Det här uppföljande brevet är bara en tredjedel så långt som det första. Men lyfter samma ämnen. Kyrkopolitiker, sex, flerspråkighet och döden. 

En av de saker som biskop Tuulikki ska ägna sig åt efter pensioneringen, skriver hon, är att förbereda sig för döden. Vi ska alla dö, och det gäller att vara förberedd. Det känner hon att hon inte riktigt att hunnit med, nu vill hon göra det. Och kanske också skriva böcker med hjälp av de dagböcker som hon har fört under sina år som präst. 

Tre viktiga framtidsfrågor som hon vill lyfta är;  
1. Ungdomar
2. Diakoni
3. Ekumenik

Det är de tre viktiga framtidsfrågorna säger biskop Tuulikki. Hon har under alla sina år haft ett ungdomsråd som hon kallat varje termin för att diskutera viktiga frågor. 
Diakonin - både de praktiska och den teoretiska måste få större plats i församlingarna och hon ser att det är en brist i de församlingar där man inte har möjlighet att ha en anställd diakon. 
Regelbundet har hon också samlat ledare för andra kyrkor - för att dela tankar och funderingar ekumeniskt. Det har varit berikande och något som hon kommer att sakna.

En sak som biskop Tuulikki tar upp i sitt herdabrev är dödshjälp. Hon saknar en statlig utredning som ser över frågan ur alla etiska aspekter. Detta är en fråga som även ligger mig varmt om hjärtat.

Det var ett lättläst herdabrev. Jag kan verkligen rekommendera det. Väldigt personligt, på gränsen till privat nästan på sina ställen.

Läs brevet här: http://issuu.com/harnosandsstift/docs/tuulikkifortfarande?e=0/10392042
Härnösands stift: http://www.svenskakyrkan.se/harnosandsstift/biskop-tuulikki-summerar-biskopstiden-i-nytt-herdabrev 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar