fredag 31 oktober 2014

Resan

Resan - ett herdabrevResan
Åke Bonnier
Verbum
2014
170 sidor

Åke Bonnier blev biskop 2012 biskop över Skara stift. Och detta är hans herdabrev, som han kallar Resan.

Boken beskriver Bonniers resa som präst. Första delen kallar han Hållplatser och beskriver hans uppväxt, kallelse och kärleken till kulturen.

Andra delen av boken kallar han Teologi och bygger på trosbekännelsen där han beskriver sitt förhållande till Gud, Jesus Kristus och den heliga Ande. Hur han tolkar bibeln, hur han ser på HBTQ, reformationen, jungfru Maria och en massa andra frågor.

Den sista delen av boken kallar han Stift och beskriver vad han anser och vill att stiftet är och ska vara i de olika uppgifter som kyrkan har.

Det här var en mycket lättläst bok. Bonnier går mycket systematiskt igenom ämne för ämne. Och förklarar sin ståndpunkt.

Och det är bra - men jag håller inte med om allt som han skriver. Och jag undrar lite över det - om man som biskop kan skriva och tycka som man vill - eller om man inte måste ställa upp på allt. Jag tänker bland annat på jungfrufödelsen som han går igenom.

Jag noterar att biskopen skriver på stiftets webbsida om sin bok. Du kan läsa det här>> Där finns också ett samtalsunderlag som PDF-fil på 4 sidor som man kan använda om man läser boken tillsammans. Och då finns det ju möjlighet att diskutera just de saker som man inte håller med om, vidare.

Jag rekommenderar boken för läsning.

(Jag konstaterar att boken är publicerad på Verbums förlag och inte Bonniers, vilket ju hade varit lite roligt om den var. Jag tycker för övrigt att det var en väldigt vackert bok - ett vackert band.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar