lördag 11 juli 2020

#metoo #vardeljus

#metoo #vardeljus
Maria Küchen
Gotlands kyrkvecka
2018
16 sidor

Det här är ett litet häfte bestående av Maria Küchens föredrag under Gotlands kyrkvecka 2018. Temat är #metoo och #vardeljus, Svenska kyrkans egen tagg för alla de som blivit utsatta för sexuella övergrepp på ett eller annat sätt.

Maria Küchen berättar förbigående att hon själv för tjugo år sedan blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp - något som hon sedan inte berättade om på många år. För henne och för många andra blev #metoo den tsunamin som gjorde det tydligt att de inte var ensamma om sina erfarenheter.

Att våga tala om övergrepp, gränser, vad som är OK, vem som ges rätten till sin berättelse, att våga lyfta manligt och kvinnligt, normer och förutfattade meningar - det är något som är ständigt aktuellt. Att våga fundera över sin egen världsbild. Och för oss som kallar oss kristna - att lyfta in detta under teologins mantel och låta frågorna blandas och bli genomsyrade av Guds ord och ljus. Det är viktigt.

Boken är kort. Den går fort att läsa igenom. Men den lyfter stora frågor som inte går fort att ta sig igenom. Och den kräver bearbetning, den ska kräva bearbetning i arbetslag och i församlingar.

Maria Kûchen avslutar sitt föredrag och bok med:
#Metoo innebär inte vanföreställningen att alla män gör allting fel och att alla kvinnor gör allting rätt. Vi befinner oss i patriarkatet tillsammans och vi måste montera ner det tillsammans. I detta arbete, i dessa rop, finns Jesus närvarande, påtagligt, kroppsligen. De som utsätts är vi. Det är oss det handlar om, inte ett "de" någon annanstans, som det är synd om och som vi ber för. Det handlar om att såren i Kristi kropp behöver läkas. "Där två är eller tre är samlade är jag mitt ibland dem" säger Jesus, den utsatt, den våldtagna. 

Jag rekommenderar boken för läsning och diskussion. Den kan beställas via Visby domkyrkoförsamling visby.domkyrko@svenskakyrkan.se.
Häftet är gratis - det kostar bara portokostnaden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar