fredag 29 januari 2021

Och där var många andra kvinnor

Och där var många andra kvinnor

En bortglömd frihetsrörelse

Syster Sofie Hamring O.P.

Artos förlag

2020

212 sidor

Syster Sofie tar i den här boken med oss på en lång historielektion. För att visa på att kristendomen roll i den kvinnosyn som vi har nu och har haft genom århundranden.

För det visar sig att kvinnor under medeltiden (nu pratar vi inte vanliga kvinnor, utan de med pengar) har påverkat kristendomens utbredning. Det visar sig också att kvinnor har haft mycket makt, kunde ärva titlar, gods, pengar och yrken. 

Och kristendomen, enligt syster Sofie, stöttade detta. Alla människors lika värde och respekt. Bäst var det för kvinnor under medeltiden då kvinnorna enligt syster Sofie hade mycket hög status. Men sen dalade det igen och i och med renässansen så fick kvinnan en annan ställning i samhället. Enligt syster Sofie är den kvinnorörelse som föddes ur denna nedgång en sekulär rörelse. Men den hade sina rötter i en klutru där kvinnan uppnått status som person i egen rätt, tack vare kristendomen.

Det här var en intressant bok, men jag tycker den är mycket av en upprapning. Det är den ena kvinnan efter den andra som räknas upp och vad de har gjort. Och jag fick inte så mycket mer kött på benen egentligen. Även om det är intressant att veta att kvinnor (med pengar och familj) ändå har kunnat äga, bestämma, ha makt och påverka.

På SVT play finns (fram till 5 juni 2021) ett program som heter Jesus kvinnliga lärjungar som lyfter nästan samma frågor som det är i den här boken. Ett mycket amerikanskt program - men intressant.

Den traditionella berättelsen om kristendomens födelse innehåller få kvinnliga namn, men kan det ha varit så att kvinnor spelade en mycket större och viktigare roll än vi först trott? Och varför har i så fall dessa kvinnor försvunnit ur historieböckerna? Bibelexperterna och historikerna Helen Bond och Joan Taylor ger sig ut för att finna svaren och gör några väldigt intressanta upptäckter, som om de stämmer kan leda till att miljontals kristna kan behöva omvärdera ursprunget till sin tro. 

https://www.svtplay.se/video/24688642/jesus-kvinnliga-larjungar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar