lördag 4 september 2010

Den stora berättelsen


Den stora berättelsen
Dag Sandahl
Församlingsförlaget

292 sidor

Nu vet jag att flera säkert lägger av att läsa - eftersom det är Dag Sandahl som har skrivit den här boken. Till er vill jag bara säga - gör inte det. Den här boken är väl värd att läsa och jag skall försöka berätta varför.

Den stora berättelsen är en visionsbok, så skriver Sandahl själv i förordet. Den är tänkt att samtal om och det kan jag verkligen stryka under på. Den här boken går verkligen att samtala om.

Boken är uppbyggd med ett kapitel från Sandahl - sedan har olika präster fått skriva respons på det kapitlet, från sin egen horisont. Detta gör boken till en mycket spännande samtalbok, för vi får genast ofta två olika syn på det som Sandahl tar upp i kapitlet. Det handlar om Svenska kyrkan och den stora berättelsen och hur vi som kyrka skall kunna föra den vidare.

Sandahl pekar på olika vägar kyrkan kan gå, ger konkreta exempel, berättar från sin egen erfarenhet, gör analyser vad som har hänt i utlandet - allt berättat på ett lättläst och målande sätt. De olika respondenterna lämnar sina synpunkter, håller med i bland, utvecklar, säger emot ibland och förklarar.

Det här gör att boken är en utmärkt bok i en samtalsgrupp, ett kyrkoråd, bland vänner och bekanta, för den hjälper oss att fundera och tänka vad vi själva tycker, vill och önskar med Svenska kyrkan. (Den fungerar också som bok att läsa själv - men jag skulle gärna sitta med i en samtalsgrupp som diskuterade boken!)

Dag Sandahl är präst i Svenska kyrkan, författare och forskare. Doktorerade 1987 med avhandlingen Folk och kyrka. Debatten i Svenska kyrkan om socialetiska delegationen och dess evangelisationsmodell 1952-1972

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar