lördag 4 september 2010

Längta efter liv


Längta efter liv
Församlingsväxt i Svenska kyrkan
Fredrik Modéus
Verbum

Längta efter liv är en bok som tar oss med till olika församlingar, i alla tretton stift, som växer. Församlingar där det kommer människor som söker, som vill vara med och höra mer om Jesus, församlingar som har satsat på olika sätt.

Det som är underbart är att dessa församlingar inte på något sätt är lika. Det är väldigt olika församlingar på många sätt. Man firar olika typer av gudstjänster, man har lagt upp arbetet olika, man har lagt tyngdpunkten på olika ställen. Men - gemensamt för dessa Svenska kyrkans församlingar är att de växer.

Vad är det då som är gemensamt? Jo, för att nämna något, det finns en stark längtan efter liv, en Gudslängtan, som man vill dela med sig. Rent praktiskt är det så att man i dessa församlingar firar gudstjänst oerhört regelbundet, ofta flera gånger i veckan. Och när man firar gudstjänst så gör man det så att människor känner igen sig, det vill säga, de olika församlingarna är olika, men i den enskilda församlingen är det alltid lika. Samma tid, samma upplägg, samma mål.

Modéus har tittat på en mängd olika församlingar, trettiofem olika församlingar i de tretton olika stiften. Det är ingen vetenskaplig undersökning. Det är bara ett nedslag på platser där det fungerar.

Modéus talar om Förväntan, Tilltal, Mångfald, Delande, Överlåtelse, Barn, Delaktighet, Igenkännande, Kvalitet, Tystnad, Relation, Hunger, Välsignelse och Fortsättning.

Vi får kort veta hur det fungerar i de olika församlingarna, får med hjälp av olika intervjuer med anställda och förtroendevalda samt frivilliga veta hur hur man satsat i de olika församlingarna. Hur just de har lagt upp sitt arbete.

Denna bok tror jag är en utmärkt bok att läsa i församlingen, i kyrkorådet och få inspiration. Och sedan för att ha som grund för hur just vi, i vår församling, skall hitta vårt tilltal de dem som bor i vår församlings närhet. Hur vi skall hitta kärnan så att fler känner Längtan efter liv.

Fredrik Modéus är präst i Svenska kyrkan och forskar just nu inom fältet församlingsväxt och ecklesiologi.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar