fredag 18 januari 2019

Martin Luther King

Martin Luther King
Lennart Pehrson
Historiska media
uppläsare: Johan Holmberg
2018

Journalisten Lennart Pehrson har skrivit en mycket ingående och lättläst biografi om Martin Luther King, pastorn, nobelpristagaren och medborgarrättskämpen. I boken får vi följa hans uppväxt och de val och avgöranden som formande hans liv.

Martin Luther King har betytt otroligt mycket för väldigt många människor. Hans kamp för den svarta befolkningen i Amerika och deras självklara rättigheter har fortsatt långt utöver vad Martin Luther King, tror jag, kunnat föreställa sig. Och framför allt så har hans kamp också fortsatt, trots att han mördades 39 år gammal. Kanske är till och med ikonen King större än människan Martin Luther King?

Kampen för lika rättigheter är en kamp som fortfarande håller på - även om den, med hjälp av Martin Luther King och medborgarrättsrörelsen tog ett gigantiskt kliv framåt. Men det finns fortfarande mycket kvar att arbeta för och med.

Det är lätt att tro att det var raka rör och "enkelt" för Martin Luther King. Men det var hela tiden avväganden. Diskussioner inom rörelsen. Utanför rörelsen. Maktstrider och beslut om både det ena och det andra som styrde.

Och King verkar vara, som jag utläser det i boken, en människa som var manodepressiv. Han hade betänkligheter och han mådde inte alltid så bra.

Dessutom framkommer det i boken att det fanns ett sexmissbruk hos honom men också hos det stora sällskap som åkte med honom. Ett missbruk som jag faktiskt tog mycket illa vid mig av att läsa om. För det är klart att jag ville att han skulle vara en god make, vara trogen och ta hand om sin familj. Och det sistnämnda gjorde han säkert, även om han ägnade sin mesta tid åt kyrkan och rörelsen. Men att han inte var trogen, att det fanns ett mycket osunt levene hos honom och hans närmaste män, stör mig.

Sen tänker jag att det är enkelt att de som lever nära Jesus också är de som kan frestas enklast. Detta skulle inte på något sätt göra det mer OK. Jag tycker fortfarande det är förfärligt. Men jag tänker på texten från Markus 9:38-40 "Jo­han­nes sa­de till ho­nom: ”Mästa­re, vi såg en som drev ut de­mo­ner i ditt namn, och vi försökte hind­ra ho­nom, ef­tersom han in­te hörde till oss. Men Je­sus sa­de: Hind­ra ho­nom in­te. Ing­en som gör un­der­verk i mitt namn kan ge­nast ef­teråt ta­la il­la om mig. Den som in­te är mot oss, han är för oss."

Och i det får jag vila.

Kampen för människors lika rättigheter fortsätter och Martin Luther King är en del av det.
Jag kan rekommendera boken för läsning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar