onsdag 5 februari 2014

Kallad till diakon och präst i Svenska kyrkan, Biskopsbrev 2014

Kallad till diakon och präst i Svenska kyrkan
Biskopsbrev 2014
Svenska kyrkan
2014
75 sidor

Det här är ett biskopsbrev som beskriver bakgrunden och historien till varför kyrkan har präster och diakoner. De beskriver också vad löftena betyder som prästerna och diakonerna avger vid vigningstjänsten.
Och de går igenom vad som förväntas av en präst och diakon. Teologiskt, personligt, känslomässigt och som ledare.
Sist går de också igenom hur processen ser ut när man fått en kallelse och vill bli präst eller diakon. Hur ser antagningen ut och hur hur fungerar det rent praktiskt.

Jag tycker, från mitt lekmannaperspektiv, att det var en bra, gedigen och uppriktigt genomgång av präst och diakontjänsterna. Jag blev också imponerad och glad över den kompetens som våra präster och diakoner får och förväntas ha när de kommer i tjänst i våra kyrkor.

Det är ett lättläst biskopsbrev och jag kan verkligen uppmana alla att läsa igenom det.
Det kan du göra här:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar