torsdag 24 maj 2012

De kyrkliga handlingarna i en mångreligiös kontext

De kyrkliga handlingarna i en mångreligiös kontext
Biskopsbrev
Biskopsmötet
2012
58 sidor

I det här brevet (eller lilla boken som vi väl ändå får kalla den) ger biskoparna råd hur Svenska kyrkan ska agera i ett mångreligiöst och mångkulturellt sammanhang när det gäller våra kyrkliga handlingar, dop, konfirmation,vigsel och begravning.

De börjar med att berätta bakgrunden, lägger ut kartan för varför de skriver vad de gör.  "Förändringar i det religiösa samhället". Och sen går de igenom de kyrkliga handlingarna en efter en. De förklarar vad man kan göra, de förklarar vad som är skillnaden och hur en präst ska tänka. De säger vad man får göra och vad man inte får göra.

För mig som inte har så mycket teologisk skolning verkar brevet mycket praktiskt och en stor hjälp för hur man ska tänka och agera när man som präst eller anställd hamnar i olika situationer.

Här finns också hänvisningar till en rad olika teologiska ekumeniska dokument som kan vara en hjälp på vägen.

Boken var också lättläst och gav mig, som vanlig medlem och kyrkomötesledamot, en inblick i hur komplicerat det kan vara.

För dig som är intresserad av ekumenik och teologi kan jag rekommendera boken. Du kan läsa den här:
Svenska kyrkan: Pressmeddelande om boken>>

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar