tisdag 13 juli 2010

Uppdrag ärkebiskop

Uppdrag ärkebiskop

Uppdrag ärkebiskop
Samtal med Anders Wejryd
Av David Berjlund
Cordia förlag

I handlingarna till kyrkomötet (som jag skrev om här>>) fick vi ju två böcker. Den ena boken var Uppdrag ärkebiskop och den har jag nu läst.

Det var en väldigt lättläst, men fruktansvärt pladdrig bok. Den fladdrar mellan författarnas tankar och intervjuerna med ärkebiskopen.

Intervjuerna är ganska korta, men jag får en bra bild av ärkebiskopen. Eftersom jag har suttit i samma utskott som Anders Wejryd har jag redan en liten bild av honom. Den förstärks genom boken.

Jag blir glad över kapitlet "Gudstjänsten - drama eller nummerrevy." Där står det:
Gång på gång kommer Anders Wejryd under våra samtal tillbaka till gudstjänsten. Också när ämnet inte är gudstjänst handlar det ofta om den: när han säger att kyrkan ska vara väldigt tydlig med nåden, när han säger att prästerna behöver problematisera Bibelns språk och bilder. När han talar om sin egen tros utveckling eller klimatfrågan - gudstjänsten är helt central. Utan den blir kyrkan ointressant, säger Anders, när vi sitter ner och pratar, några veckor efter Borgåmässan.
Jag är glad att gudstjänsten är viktig. Men allvarligt bekymrad att att Anders Wejryd säger
Mer deltagande, poängterar Anders. Mer liturgi, skulle man kunna säga, om man tar fasta på vad ordet från början handlar om - offentligt arbete, något som folket gör. - Det här är en viktig rörelse, men den har stannat av. Det har blivit mer nummerrevy: vi läser, vi sjunger, vi ber, vi pratar…
I ett kapitel beskrivs makten i Svenska kyrkan. Och författaren ställer påståendet
Nu vinner de nomineringsgrupper som inte är partipolitiska mark.
- Ja, något lite. Det har tagit lång tid, men de blir ju betydligt mer valbara i och med att de börjar visa lite profil, så att det finns den liberala, den konservativa och mittfåran - Öppen kyrka, Frimodig kyrka och POSK.
Skulle man kunna släppa systemet med nomineringsgrupper?
- Så länge man har val till stora församlingar och kyrkomöte måste man nog få folk lite hopbuntade så man vet vad som ligger i lådan.
Jag saknar en viktig sak i den här boken. Det talas om dialogen, ekumeniken, om miljön, nåden och ansvaret. Men det talas ingenting om evangeliet, att berätta om Jesus. Det saknar jag i boken.

När jag läste boken "Jag har inte sanningen, jag söker den" av Ami Lönnroth och KG Hammar, där Ami intervjuar KG Hammar, så fick jag en mycket större förståelse för KG när jag hade läst den boken. Hans sätt att resonera. Jag känner igen mycket av KGs resonemang även hos Anders, även om det är uttryckt lite annorlunda.

Jag hade tyckt det hade varit mycket mer intressant om Ami Lönnroth (istället för David Berjlund) hade gjort även denna intervjubok med ärkebiskop Anders Wejryd. Så hade vi kunnat få en liknande perspektiv på de bägge ärkebiskoparna.

UNT.se recenserar Uppdrag ärkebiskop här>>
Inger Alestigs kulturblogg (Dagen) >>
Dag Sandahl recenserar boken på sin blogg (2-7 juli)>>

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar